Flishugning

TJENESTER

United-Loggers

Flishugning & fremstilling af brændselsflis

Flishugning

Til flishugning anvender vi en mobil flishugger, Jenz HEM 561 DQ, som er monteret på en VOLVO FH 400 8X4 lastbil. Vi hugger rester af stammeproduktion, kratskov og huggerester. Hugning foretages på oplagringstedet direkte i transportcontainer. Flishuggeren har tre forskellige solde der kan byttes og man kan fremstille tre flisfraktioner: 0.30 mm, 0.60 mm og 0.80 mm. Vi indkøber flismateriale i vores terminaler i Pärnu, Estland og Salacgriva, Letland.

Fremstilling af brændselsflis

Fremstilling af brændselsflis giver skovejere mulighed for at tjene på skovmateriale som er efterladt i skoven efter træfældning. De efterladte træ i skoven øger brandfaren og gør skovarbejde (plantning og vedligeholdelse) og bevægelse vanskeligere (op til ca. 10 år efter træfældning).

Fremstilling af brændselsflis reducerer udgifterne ved skovbrug. Ved beskæring af stammer og sortering skal toppen ikke beskæres helt ud, det kan gå til rester.

Rester kan samles på de steder, hvor det ikke anvendes til fortykkelse eller befæstelse af transportveje. Krat og rester skal udbringes til lagersted efter træmaterialet er kørt ud af skoven. Krat skal tørres udendørs, min. 2 måneder. Derfor kan det anbefales at materialet lægges på en åben plads. Man skal undgå at lagre materialet på eller ved siden af grøfte, fordi det så ikke vil tørre helt og nedbør samt træfugten forbliver i materialet. Som resultat har vi muggen og rådden materiale, som kan bruges til ingenting.

Ved oplagring ved veje skal man tage hensyn til flishuggeren, som skal have adgang til materialet og at lastbiler kan køre til huggeren, dvs. der skal i alt være 6-7 m bredde til huggeteknik (mange huggere har fødetilgang på siden). Huggere har altid bedre farbarhed, (firehjulet?) osv. Lastbiler er ment til hovedsageligt at køre på asfaltveje.