Teenused

TEENUSED

United-Loggers

Puidu hakkimine & küttehakke tootmine

Puidu hakkimine

Puidu hakkimist teostame VOLVO vedukitel mobiilsete puiduhakkurite Jenz HEM 580-tega. Hakime ümarmetsamaterjali, saeveskite pinnujääke, võsa ja raiejäätmeid. Hakkimine toimub toorme ladustamiskohas otse transpordivahendi konteinerisse. Tänu hakkuri vahetatavatele sõeladele on võimalik toota kolme erinevat fraktsiooni puiduhaket:
sõel 0..30 mm0..60 mm ja 0..80 mm. Ostame hakkepuitu meie terminalides Kundas, Virtsus, Sillamäel ja Saaremaal.

Küttehakke tootmine

Küttehakke tootmine annab metsaomanikule võimaluse saada tulu raiejärgselt metsa jäänud ja seni kasutamata metsamaterjali eest. Metsa jäänud saematerjal on üheltpoolt tuleohu suurendajaks ja raskendab (u. 10 a. peale raiet) metsatöid (istutus- ja hooldustööd) ning liikumist.

Samas võimaldab küttehakke tootmine kulude kokkuhoidu metsa ülestöötamisel. Puutüve laasimisel ja sortimentideks lõikamisel ei pea latva lõpuni laasima ja võib jätta raiejäätmete hunnikusse.

Raiejäätmeid on võimalik koguda lankidelt, kus neid ei kasutata algveoteede tihendamiseks ja tugevduseks. Võsa ja raiejäätmed tuleks metsast välja tuua pärast metsamaterjali väljaveo lõpetamist ning ladustada samale laoplatsile.

Võsa peab tingimata välistingimustes kuivama, minimaalselt kaks kalendrikuud. Sellepärast on hea, kui materjali virn oleks lagedal alal. Tuleb vältida ladustamist kraavide peale või pervedele, sest siis ei kuiva materjal piisavalt ja puiduniiskus ning sademed jäävad puidumaterjali. Tulemuseks on hallitanud ja kõdunev materjal, mis on kasutuskõlbmatu.

Ladustamisel teede äärde peab arvestama, et riida juurde mahuks hakkur ja selle kõrvale tee peale hakkeveo masin. Kokku tehnika jaoks vajalik 6-7 m laiune ala (paljudel hakkuritel on etteanne külje pealt kolusse). Hakkurid on alati parema läbivusega, mitme silla veoga, jne. Vedukid mõeldud enamasti asfaldil sõiduks.