Kuulutused

KUULUTUSED

Ostame küttepuitu, hakkepuitu, kinnistuid jm

Kui Sul on soov müüa või soovid teenust, siis võta meiega ühendust.

Ostame küttepuitu

Ostame küttepuitu meie terminalides Kundas, Virtsus, Sillamäel ja Saaremaal

Ostame hakkepuitu

Ostame hakkepuitu meie terminalides Kundas, Virtsus, Sillamäel ja Saaremaal

Võsa ja raidmed

Ostame täistüve võsa ja raidmeid puiduhakke tootmiseks

Ostame kinnistuid

Ostame metsa enamusega kinnistuid

Raieõigus

Ostame raieõigust

Metsa- ja võsaraie

Metsa- ja võsaraie

Teostame metsa raieid ja võsaraieid ning materjali kokkuvedu

Hakkimisteenus

Hakkimisteenus

Teostame hakkimisteenust koos hakke transpordiga

Metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamine

Teostame tormijärgsetes piirkondades metsa ülestöötamist