Muud tegevusalad

TEENUSED

United-Loggers

Metsa ülestöötamine, meretransport & hakke transport

Metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamisel kasutame tehnikat ja tehnoloogiaid mis võimaldavad metsast raiejääkide transportimist ning sellest puiduhakke tootmist. Selline raie-alade puhastamine tõstab metsa kasutuse tulukust ning vähendab metsa tuleohtu ja lihtsustab edasiste metsatööde teostamist.

Meretransport

Meretransport

Vastavalt kliendi soovile teostame meretransporti Euroopa piires, meie partnerfirmad omavad jääklassiga kaubalaevu, mis tagab kauba jõudmist sihtkohta ka rasketes talvetingimustes. Vajadusel ja sobivusel kasutame iselaadija-tüüpi transpordilaeva, kaubatrümmi mahuga kuni 6400m3. Seda tüüpi laeva kasutamine muudab kauba peale- ja mahalaadimise paindlikumaks ning paljudel juhtudel kiiremaks.

Hakke transport

Hakke transport

Hakke transportimiseks kasutame ca 90 pm3 mahuga poolhaagis-vedukeid. Omame ka kõrgendatud läbivusega koneinervedukit, mis loob suuremad võimalused töötamiseks raskesti ligipääsetavates tingimustes.