Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine

United-Loggers OÜ privaatsuspoliitikas on kirjeldatud, milliseid isikuandmeid United-Loggers OÜ oma tegevuses kasutab ja hoiab. United-Loggers OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Privaatsuspoliitika on United-Loggers OÜ kõigi lepingute osa. Külastades United-Loggers OÜ veebilehte, kasutades United-Loggers OÜ poolt pakutavaid teenuseid, sõlmides United-Loggers OÜ mistahes lepinguid, pidades United-Loggers OÜ lepingueelseid läbirääkimisi või esitades United-Loggers OÜ päringuid, nõustute privaatsuspoliitika tingimustega.

Isikuandmed

Isikuandmed on kõik andmed, mille puhul on võimalik füüsilist isikut tuvastada.Isikuandmete hoidmise põhimõtted ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist. United-Loggers OÜ töötleb ja säilitab vajadusel järgmisi isikuandmeid:

 • klientide ning seotud isikute kontaktinfo;
 • ostu, müügi või pakkumistega seotud andmed kinnistus- ja metsaregistrist
 • arvete koostamisega seotud info.

Isikuandmete töötlemine

United-Loggers OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel juhtudel:

 • kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;
 • kliendile pakkumise tegemiseks, teenuste osutamiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks ja/või nõustamiseks;
 • lepingute tingimuste edastamiseks, lepingu tingimuste tutvustamiseks ja/või läbirääkimisteks;
 • lepingutest tulenevate kohustuste info edastamiseks;
 • arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
 • kliendiga suhtlemiseks ning kliendi päringutele vastamiseks.

United-Loggers OÜ töötleb isikuandmeid selleks, et luua kliendisuhteid, täita lepingulisi kohustusi, edastada kliendile informatsiooni, võtta vajadusel kliendiga ühendust.

United-Loggers OÜ töötleb ja säilitab isikuandmeid peale lepinguliste kohustuste täitmist edasiseks suhtluseks kliendiga:

 • info edastamiseks;
 • kliendi teavitamiseks planeeritavatest töödest.

Isikuandmete kaitse

 • United-Loggers OÜ ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a. kui isik on selleks United-Loggers OÜd kirjalikult volitanud.
 • United-Loggers OÜ käsitleb Kliendi kõiki isikuandmeid konfidentsiaalse teabena.

Küpsiste kasutamine

United-loggers.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: ChromeInternet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab United-Loggers OÜ Google Analytics abil, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.